• Testimonial

  Een van de redenen waarom wij geregeld en graag een beroep doen op Marcel Lemmens is het feit dat hij er in slaagt om een vertaling niet op een vertaling te laten lijken. Elke vertaalde tekst lijkt alsof hij oorspronkelijk in het Nederlands is geschreven. En dat is precies wat wij voor de bedrijfskrant en andere interne media nodig hebben.

  Erwin Van Overloop, Hoofdredacteur
  BNP Paribas Fortis

Een van mijn kernactiviteiten is het ontwikkelen en redigeren van methodes Engels voor het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Ik doe dat sinds 1993 in opdracht van Uitgeverij Malmberg in ‘s-Hertogenbosch.

logo malmberg

Methodes
Ik heb in de afgelopen jaren de volledige eindredactie gehad over de volgende methodes Engels:

 • Communicatie in beroep en bedrijf (Engels)
 • Taalblokken EngelsTaalblokken90X35_tcm6-3902
 • Of course! (onderbouw)
 • All right! (1e en 2e editie)

 

 

Taken
Kort samengevat bestaan mijn taken uit:

 • conceptontwikkeling van de methode (in nauw overleg met uitgever en projectleider)
 • inhoudelijke bewaking van het concept en de kwaliteit van het didactisch materiaal
 • concipiëring van auteursinstructies
 • aansturing en begeleiding van auteurs
 • becommentariëring van conceptmateriaal auteurs
 • redactie en eindredactie van kopij


Kenmerken werkuitvoering
Ik heb een uitgesproken visie op mijn rol als conceptontwikkelaar en eindredacteur. Die visie kan als volgt worden samengevat:

 • helder en open communiceren met uitgever, projectleiders en auteurs
 • proactief meedenken met zowel uitgever en projectleiders als docenten en leerlingen
 • creatief vormgeven aan de wensen van de uitgever en de behoeften van docenten en leerlingen
 • streng maar goed beargumenteerd bewaken van concept en kwaliteit
 • open staan voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen
 • flexibel omgaan met veranderingen
 • betrouwbaar naleven van afspraken en deadlines
 • loyaal zijn aan de opdrachtgever
 • … en een opgewekt humeur