• Testimonial

  Marcel verstaat de kunst van het “redactioneel vertalen”. Zijn vertalingen lezen niet als vertalingen en dat is het mooiste compliment dat ik hem maken kan. Hij is nauwkeurig, stelt vragen als dat nodig is en is goed op de hoogte van de gebruikte terminologie. Daarbij is Marcel vriendelijk, altijd goed bereikbaar en duidelijk over de haalbaarheid van deadlines. Hier spreekt een tevreden klant.

  Renée Dekker, Hoofd Vertaalbureau
  Fortis Bank Nederland

Een van mijn kernactiviteiten is het ontwikkelen en redigeren van leergangen Engels voor het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Ik doe dat sinds 1993. Tot 1995 werkte in opdracht van Uitgeverij Malmberg in ‘s-Hertogenbosch; sinds 1995 werk ik aan een innovatieve digitale leergang voor uitgeverij Blink in ‘s-Hertogenbosch.

Leergangen
Ik heb in de afgelopen jaren de volledige eindredactie gehad over de volgende leergangen Engels voor Malmberg:

 • Communicatie in beroep en bedrijf (Engels)
 • Taalblokken Engels
 • Of course! (onderbouw)
 • All right! (1e en 2e editie)

 

 

Voor Blink werk ik momenteel aan de nieuwe interactieve leergang Wired (voortgezet onderwijs) en de bijbehorende grammar app, waarvoor ik een innovatieve opzet heb bedacht.

Taken
Kort samengevat bestaan mijn taken uit:

 • conceptontwikkeling  (in nauw overleg met uitgever en projectleider)
 • inhoudelijke bewaking van het concept en de kwaliteit van het didactisch materiaal
 • concipiëring van auteursinstructies
 • aansturing en begeleiding van auteurs
 • becommentariëring van conceptmateriaal auteurs
 • redactie en eindredactie van kopij


Kenmerken werkuitvoering
Ik heb een uitgesproken visie op mijn rol als conceptontwikkelaar en eindredacteur. Die visie kan als volgt worden samengevat:

 • helder en open communiceren met uitgever, projectleiders en auteurs
 • proactief meedenken met zowel uitgever en projectleiders als docenten en leerlingen
 • creatief vormgeven aan de wensen van de uitgever en de behoeften van docenten en leerlingen
 • streng maar goed beargumenteerd bewaken van concept en kwaliteit
 • open staan voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen
 • flexibel omgaan met veranderingen
 • betrouwbaar naleven van afspraken en deadlines
 • loyaal zijn aan de opdrachtgever
 • … en een opgewekt humeur