• Testimonial

  Een ware professional

  Mijn collega’s en ik vinden Marcel een dijk van een vertaler. Zijn vertalingen kenmerken zich door een soepele, vlotte en constante stijl. Hij heeft vaak mooie vondsten voor lastige taalkwesties en denkt echt proactief met je mee. Marcel is veelzijdig, levert altijd op tijd, vaak nog eerder, is goed bereikbaar en fungeert regelmatig als klankbord - een stabiele factor in een turbulente tijd.
  Als grote financiële instelling prijst ING zich gelukkig Marcel tot haar freelancers te mogen rekenen.

  Linda Seewald, Communicatieadviseur/beëdigd vertaler Engels (Corporate Communications & Affairs)
  ING Groep

Een van mijn kernactiviteiten is het ontwikkelen en redigeren van leergangen Engels voor het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Ik doe dat sinds 1993.

Taken
Kort samengevat bestaan mijn taken als eindredacteur en conceptontwikkelaar uit:

 • conceptontwikkeling  (in nauw overleg met uitgever en projectleiders)
 • bewaking van het didactisch concept en de inhoudelijke kwaliteit van het materiaal
 • concipiëring van auteursinstructies
 • aansturing en begeleiding van auteurs
 • becommentariëring van conceptmateriaal auteurs
 • redactie en eindredactie van kopij

Kenmerken werkuitvoering
Ik heb een uitgesproken visie op mijn rol als conceptontwikkelaar en eindredacteur. Die visie kan als volgt worden samengevat:

 • helder en open communiceren met uitgever, projectleiders en auteurs
 • proactief meedenken met zowel uitgever en projectleiders als docenten en leerlingen
 • creatief vormgeven aan de wensen van de uitgever en de behoeften van docenten en leerlingen
 • streng maar goed beargumenteerd bewaken van concept en kwaliteit
 • open staan voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen
 • flexibel omgaan met veranderingen
 • betrouwbaar naleven van afspraken en deadlines
 • loyaal zijn aan de opdrachtgever
 • … en een opgewekt humeur

Leergangen
Voor uitgeverij Blink in ‘s-Hertogenbosch werk ik momenteel aan de nieuwe interactieve leergang Wired (voortgezet onderwijs) en de bijbehorende grammar app, waarvoor ik een innovatieve opzet heb bedacht.

Van 1993 tot en met 2015 had ik de volledige eindredactie over een aantal leergang Engels voor uitgeverij Malmberg:

 • Communicatie in beroep en bedrijf (Engels)
 • Taalblokken Engels
 • Of course! (onderbouw)
 • All right! (1e en 2e editie)

 

 

Daarnaast heb ik meegewerkt aan het concept van Join in, een leergang Engels voor het basisonderwijs.