• Testimonial

  Als hoofdredacteur van ons personeelsblad, dat internationaal is georienteerd, krijg ik redelijk veel Engelse kopij van onze buitenlandse vestigingen dat vertaald moet worden. Van belang hierbij is dat, gelet op de technische kant van de tekst, e.e.a. goed en juist vertaald wordt. Eén verkeerd woord in een zin, en de context van de alinea is gewijzigd. Met Marcel heb ik daar geen omkijken naar. Met een gerust hart laat ik de vertalingen door hem verzorgen. Gezien de snelle afhandeling maar ook de (klant)vriendelijkheid die hem eigen is, blijf ik zaken doen met Marcel Lemmens.

  Lammert Bos, hoofdredacteur personeelsblad
  Fortis Bank Global Brokerage, Clearing & Custody

Een van mijn kernactiviteiten is het ontwikkelen en redigeren van leergangen Engels voor het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Ik doe dat sinds 1993.

Taken
Kort samengevat bestaan mijn taken als eindredacteur en conceptontwikkelaar uit:

 • conceptontwikkeling  (in nauw overleg met uitgever en projectleiders)
 • bewaking van het didactisch concept en de inhoudelijke kwaliteit van het materiaal
 • concipiëring van auteursinstructies
 • aansturing en begeleiding van auteurs
 • becommentariëring van conceptmateriaal auteurs
 • redactie en eindredactie van kopij

Kenmerken werkuitvoering
Ik heb een uitgesproken visie op mijn rol als conceptontwikkelaar en eindredacteur. Die visie kan als volgt worden samengevat:

 • helder en open communiceren met uitgever, projectleiders en auteurs
 • proactief meedenken met zowel uitgever en projectleiders als docenten en leerlingen
 • creatief vormgeven aan de wensen van de uitgever en de behoeften van docenten en leerlingen
 • streng maar goed beargumenteerd bewaken van concept en kwaliteit
 • openstaan voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen
 • flexibel omgaan met veranderingen
 • betrouwbaar naleven van afspraken en deadlines
 • loyaal zijn aan de opdrachtgever
 • … en een opgewekt humeur

Leergangen
Voor uitgeverij Blink in ‘s-Hertogenbosch werk ik momenteel aan de interactieve leergang Blink Engels (voortgezet onderwijs) en de bijbehorende grammar app, waarvoor ik een innovatieve opzet heb bedacht.

Van 1993 tot en met 2015 had ik de volledige eindredactie over een aantal leergangen Engels van uitgeverij Malmberg:

 • Communicatie in beroep en bedrijf (Engels)
 • Taalblokken Engels
 • Of course! (onderbouw)
 • All right! (1e en 2e editie)

 

 

Daarnaast heb ik meegewerkt aan het concept van Join in, een leergang Engels van Malmberg voor het basisonderwijs.