Publicaties

Mijn bibliografie:

 

  • Lemmens, Marcel, Als je BGRPT wat ik BDL, Uitgeverij Haystack, Zaltbommel, 2020: 101 regels voor het schrijven van heldere en overtuigende teksten. Een boek voor iedereen die schrijft. En wie doet dat niet?

  • Lemmens, Marcel en Herman Wekker, Grammar in English Learners’ Dictionaries, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1986: Een analyse van grammaticale codering in zogeheten learners’ dictionaries en een voorstel tot verbetering.

  • Lemmens, Marcel, Tot straks, na de reclame!, Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, Den Haag, 1994: Een praktische kijk op ontwikkelingen in het Nederlands, deels gebaseerd op een aantal artikelen die ik voor het maandblad Onze Taal heb geschreven.

  • Lemmens, Marcel en Tony Parr, Handboek voor de vertaler Nederlands-Engels, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1995: Het eerste handboek voor vertalers Nederlands-Engels dat niet ‘grammatica’ als uitgangspunt neemt, maar vertaalstrategieën en -technieken. Het boek bestaat uit drie delen: praktische tips, opdrachten en uitwerkingen.

HB

  • Lemmens, Marcel, Oefeningenbundel Grammatica, Malmberg, ‘s-Hertogenbosch, 1998: Een werkboek met communicatieve oefeningen voor alle elementaire grammatica-onderdelen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Sinds 2008 heb ik een taalcolumn in het online Bulletin van de VZV, een beroepsvereniging voor vertalers waarvan ik lid ben. Het Bulletin verschijnt vier of vijf keer per jaar.

Zie verder het tabblad ‘Eindredactie’ voor een overzicht van de methodes Engels waarvan ik eind- of hoofdredacteur ben geweest.

Van 2001 tot 2013 had ik een taalcolumn in het maandblad De Talen. De rubriek verscheen tweemaandelijks en heette “Dagboek van een taalliefhebber”. Helaas bestaat De Talen, een van de oudste vakbladen van Nederland, niet meer.